Tři mechanismy flossingu

Buďte mobilní a bez bolesti díky flossingu: manuálnímu nástroji, který terapeutům a trenérům pomáhá obnovit zdraví pacientů a učinit je ještě silnějšími.

Mechanismus houby

Ovazování a uvolňování pomocí flossbandu vyvolává takovýto efekt, představte si to jako houbu. V prvním kroku je z tkáně vytlačena odpadní tekutina jako lymfa nebo metabolický odpad, aby následně opět dokázala absorbovat čerstvou, výživnou tekutinu. Tento efekt nebo mechanismus optimalizuje neurovaskulární systém těla. Díky extrémně vysoké kompresi je žilní návrat do značně vysoké míry přerušen a arteriální přítok výrazně snížen, v závislosti na použití až do výše 100%. Co se v tuto chvíli děje? Přerušení průtoku krve vede k záměrné ischémii ve svalu. Tak dojde ke změně biochemického prostředí v buňkách, nasycení kyslíkem a hodnota pH ve svalu se snižuje. Tohle všechno nahrává endokrinním a buněčným procesům, protože organismus vnímá tento zásah jako určitý podnět a “brání se“ proti tomu.

Samozřejmě, že toto záměrné nedostatečné vyživování tkáně je z dlouhodobého hlediska považováno za negativní. Díky dočasné a odborně vedené pomoci se vám však nejprve podaří vytlačit z extracelulární tkáně tekutý materiál, jako je lymfa, metabolický odpad a odpadní tekutiny a následně díky uvolnění flossbandu opět otevřete všechna stavidla. V tomto okamžiku je tkáň zaplavena čerstvou a výživnou tekutinou. Čerstvá arteriální krev zásobuje muskulaturu živinami a kyslíkem, zpět tekoucí žilní krev spolu nese polutanty.

Zlepšená fluidita zároveň podporuje provázanost a výměnu informací mezi nervovým systémem a fasciemi. Výměna tekutin v extracelulární matrix urychluje růst, respektive obnovu buněk. Dokonce i ty nejmenší záněty a trhlinky ve svalech, šlachách a tkáních obecně vyvolávají vznik strusek a metabolického odpadu, který bude nyní vyplaven.

Tento nástroj stlačuje krevní a lymfatické cesty; aplikace na klouby vyvolává vysoký tlak na arterie. Je to proces podobný rehabilitačním postupům a také okluznímu tréninku v rámci high- performance sportů nebo Blood-Flow-Restriction-Trainingu.

V případě aplikace na klouby přichází zvýšená resorpce kloubní tekutiny v kloubním pouzdře. Výsledkem je masivní propláchnutí tkáně, při kterém dochází k odstranění odpadních látek a k otevření zámků pro zlepšenou metabolickou a výživovou situaci, podobnou hypertrofii.

Tento mechanismus houby je využíván také při Foam Rollingu  ačkoli ne v celém rozsahu postižené oblasti, nýbrž pouze v určitých bodech. Flossband ve srovnání s tím myofasciální tkáň obklopuje.

Kdo chce flossing používat jako tréninkovou metodu, může při něm dokonce stimulovat také svalový růst, jelikož nedostatečné zásobení systému automaticky zvyšuje intenzitu tréninkových impulsů. Studie hypertrofického tréninku ukazují, že to vede k anabolickým procesům, jako zvýšení produkce růstových hormonů a k aktivaci biosyntézy svalových proteinů. Tohle všechno však závisí na tlaku na svaly při aplikaci, délce trvání flossingu a na provedených cvičeních.

Podkožní podráždění

Subkutánní (podkožní) iritace je jedním z nejdůležitějších účinků flossingu, pokud chcete pacientům velmi rychle ulevit od bolesti a umožnit jim “normální pohyby“, i když třeba jen dočasně.

Jde o pojem, pod kterým si většina lidí nepředstaví vůbec nic nebo jen velmi málo. Každý člověk však tuto věc ve svém životě zažívá. Poté, co se uhodíte do holeně nebo nějaké jiné citlivé oblasti, si docela podvědomě začnete postižené místo mnout rukou. Tento reflex má svůj důvod, neboť impuls, který mnutí rukou spouští, je nervovým systémem předáván rychleji, než impuls bolesti. Mechanoreceptory, které reagují na tlak, tření, pohyb atd., “udeří“ také do nociceptorů, které hlásí bolest. Nebo jinak: vnímání bolesti může být ovlivněno určitou smyslovou stimulací, což dokládá také tzv. Gate Control Theory. Pouze tehdy, když bolest dorazí ke vstupní bráně- k segmentálnímu zadnímu rohu míchy- bude jako taková vnímána. Pokud se nám ovšem jako terapeutům podaří vytvořit různé impulsy, například s pomocí flossingu, bolest bude u brány zmírněna.

Celá tahle věc bude ještě zesílena prostřednictvím stimulace mechanoreceptorů. Snižují aktivitu sympatiku, což zase znamená, že může být v dané oblasti snížen svalový tonus. Takto je možné díky tomuto “smyslovému vstupu“ (aferentní) dosáhnout pozitivního vlivu na motorický výstup (eferentní).

Ve skutečnosti poté přichází superpozice vnímání bolesti prostřednictvím nového podnětu- v případě pohmoždění nohy také prostřednictvím tření. Tato reakce, která je charakterizována jako “kůží zprostředkované zmírnění bolesti“, těží z různých způsobů využití flossingu:

- prostřednictvím tlaku uvázání

- prostřednictvím tenzních sil, vznikajících během pohybů na kůži- vyvolaných jak pacientem při cvičení, tak také díky tření při aplikaci flossbandu terapeutem.

Zejména v případě pacientů se silnými bolestmi si podkožní podráždění zaslouží zvýšenou pozornost, můžete velmi rychle dosáhnout skvělých léčebných výsledků. Na jednu stranu se můžete vyhnout bolestí způsobeným špatným návykům a následně zabránit dalším nepříjemnostem, na stranu druhou zvládnete vy nebo pacienti provádět jisté pohybové sekvence technicky čistě a s menším množstvím bolesti nebo zcela bez ní, což vám umožní mnohem rychlejší návrat ke skutečnému tréninku.

Kinetic Resolve

Třetím pilířem, na kterém je flossing založen, je takzvaný Kinetic Resolve.

Pojem kinetický je odvozen z řeckého kinētikós = “vztahující se k pohybu“. Anglický termín resolve můžeme v tomto slova smyslu přeložit jako “rozpuštění“ nebo “očištění“. V případě flossingu se jedná především o uvolnění adhezí a omezení, vznikajících v důsledku zranění, špatného držení těla a přetížení. Zjednodušeně řečeno: jednotlivé vrstvy tkáně by o sebe opět měly optimálně klouzat- jedná se o fasciální obaly, obklopující svaly, šlachy nebo klouby. Pokud je pohybový aparát nějakým způsobem omezen, neuvěřitelné množství energie zůstává nevyužito. Síly nemůžou tělem optimálně proudit a musí hledat jinou cestu, což může zároveň vést k přetížení.

Jak tedy Kinetic Resolve úspěšně využít?  Základním předpokladem je tlak flossbandu na jedné nebo více vrstvách. Díky použití latexových pásů a jejich vysoké kompresi vzniká silné spojení s kůží (koheze)- podobné podtlaku, který vzniká při baňkování. Pomoc této koheze přichází s pohybem- je úplně jedno, jestli je vyvolaný aktivně pacientem nebo pasivně terapeutem- pomáhá dynamickému posunu, vyrovnání a také uvolnění podkožní tkáně. Ta nezahrnuje pouze podkožní vrstvy, ale také fascie, svaly a šlachy. Při použití manuálních technik jsou vrstvy tkáně posouvány proti sobě a tímto způsobem jsou uvolňovány. Kinetic Resolve- jednoduchá věc pro terapeuta, pro pacienta však vcelku bolestivá, je založena na tření použitých flossbandů. To znamená, že terapeut “kroutí“ ošetřované místo svýma rukama. Vyzkoušejte to prosím nejprve na sobě, poté budete schopni odhadnout úroveň výsledného nepříjemného pocitu a brzy si uvědomíte, že název Brennnesseltechnik  (e Brennnessell= kopřiva) není náhodný.

Tato technika zlepšuje krevní oběh, propustnost a nervové vedení do všech oblastí, stejně jako přenos informací do kloubů, svalů, šlach a fascií. Když jsou překážky ve tkáni odstraněny a tělní tekutiny opět mohou optimálně proudit, tělo reaguje rychleji a je silnější. Kinetic Resolve si se svými posuny vrstev tkáně dokáže poradit také s často bolestivými příčnými spojeními ve fasciích. Tyto vodíkové vazby se v pojivové tkáni často tvoří po zranění, špatném držení těla nebo imobilizaci a zhoršují celkovou mobilitu a flexibilitu. Pokud jsou odstraněny, pacient se může pohybovat lépe.

 

 

ODczYjc